Με το κλειδί στο χέρι

Χτίζουμε με σιγουριά το μέλλον καλύπτοντας πλήρως τις οικιστικές και επαγγελματικές ανάγκες των πελατών μας Διευρύνοντας συνεχώς τις δραστηριότητές μας και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις συνεχίζουμε την παράδοση έχοντας πετύχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας. Η σταθερή τήρηση αυτών των αρχών, έδωσε και εξακολουθεί να μας δίνει ένα συνεχές προβάδισμα.

  • Αναλύουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε την ιδανική κατασκευαστική λύση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η μακροχρόνια πείρα μας, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία και την αυτόνομη λειτουργία των παραγωγικών μας τμημάτων, μας καθιστούν αξιόπιστους και ικανούς να αποπερατώσουμε άρτια κάθε είδους κατασκευή.
  • Επιλέγουμε το ιδανικότερο οικόπεδο με τα αυστηρότερα κριτήρια διατηρώντας την ισορροπία κόστους, θέση, διαστάσεις, περιβάλλον χώρος.
  • Προσφέρουμε πρωτοποριακές Αρχιτεκτονικές προτάσεις σεβόμενοι τo περιβάλλον και την αισθητική ακολουθώντας τους κανόνες της χωρίς να ξεχνάμε και την λειτουργικότητα του κτιρίου. Κτίζουμε και προσφέρουμε πρότυπες αρχιτεκτονικές κατασκευές, δημιουργημένες με πρωτοποριακή αντίληψη από έμπειρους αρχιτέκτονες & μηχανικούς της εταιρείας. Η υλοποίησή τους αναλαμβάνεται εξ´ολοκλήρου από ειδικευμένα συνεργεία της απολύτου επιλογής μας ελαχιστοποιώντας κάθε περίπτωση κακοτεχνίας από λάθος τεχνικό.
  • Αναλαμβάνουμε την έκδοση της Οικοδομικής σας Άδειας όπου απαιτείται διεκπεραιώνοντας την όλη διαδικασία που εκ του νόμου απαιτείται για την έναρξη της σχετικής οικοδομικής μας δραστηριότητας.
  • Προσφέρουμε Λύσεις με το Κλειδί στο Χέρι. Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ολοκληρωμένων κατασκευαστικών λύσεων είτε αυτοδύναμα είτε σε κοινοπρακτική βάση είτε με σύμβαση εργολαβίας και συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την μελέτη, την κατασκευή ή την ανακαίνιση: Κατοικιών και την μετέπειτα μεταπώλησή τους με σκοπό την αποκόμιση κέρδους. Κτιρίων γραφείων και παράδοσή τους πλήρως εξοπλισμένα (με πλήρη επίπλωση, σύστημα μηχανογράφησης, συστήματα ασφαλείας και ελέγχου) κτλ. Καταστημάτων κάθε είδους και παράδοσή τους πλήρως εξοπλισμένα. Βιομηχανικών κτιρίων και παράδοσή τους πλήρως εξοπλισμένα (πλήρη επίπλωση), με συστήματα ασφαλείας, πυρασφάλειας, ελέγχου κτλ. Προκατασκευασμένων κτιρίων κάθε είδους αναλαμβάνοντας τόσο την μελέτη όσο και την υλοποίηση και των πλήρη εξοπλισμό αυτών.
  • Προσφέρουμε Νομική Κάλυψη καλύπτοντας όλες τις φάσεις της κατασκευής κάθε έργου αρχίζοντας από τυχόν έλεγχο των τίτλων του οικοπέδου έως και την πλήρη παράδοση του. Η κάλυψη προσφέρεται από σύνολο επιλεγμένων Νομικών ειδικευμένων στο αντίστοιχο κομμάτι του έργου που θα τους ζητηθεί να καλύψουν και από ειδικά επιλεγμένους συμβολαιογράφους εφόσον ζητηθεί.
  • Ασφαλίζουμε κάθε πιθανό κίνδυνο επιλέγοντας την πιο αξιόπιστη και συμφέρουσα ασφαλιστική πρόταση καλύπτοντας κάθε πιθανή ζημιά ή απαίτηση από κάθε είδους αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο.
  • Αναλαμβάνουμε την τραπεζική σας Χρηματοδότηση του κάθε έργου φροντίζοντας για την επιλογή της πιο συμφέρουσας λύσης και την κάθε λεπτομέρεια της όλης διεκπεραίωσης.
  • Τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα. Η εισαγωγή των τεχνοοικονομικών μας γνώσεων στην κατασκευαστική διαδικασία, οι εξειδικευμένες μας γνώσεις, με συνδυασμό με την εμπειρία, μας επιτρέπουν την ακριβή εκτίμηση και το σωστό management κάθε έργου, από τη βασική ιδέα έως και την πλήρη υλοποίησή του. Κατά συνέπεια, μπορούμε να εξασφαλίζουμε τη μεγαλύτερη οικονομία χρόνου στην αποπεράτωση των έργων έτσι ώστε να παράγουμε μέσα στα οικονομικά, χρονικά και ποιοτικά πλαίσια που θέτουν οι πελάτες μας. Δίνουμε 8 μήνες χρόνο παράδοσης στα συμβατικά κτίρια και 4 μήνες στα προκατασκευασμένα.
  • Αναλαμβάνουμε εξ´ολοκλήρου την πώληση ή την διαχείριση του κάθε έργου και συγκεκριμένα μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την σχετικά άμεση και εξ’ολοκλήρου ή τμηματική πώληση του υπό κατασκευή έργου εξασφαλίζοντάς σας τα μέγιστα δυνατόν κέρδη που επιθυμείτε από την όλη παραγωγική διαδικασία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την μίσθωση του υπό κατασκευή έργου είμαστε και εδώ δίπλα σας και μπορούμε να αναλάβουμε την ενιαία ή τμηματική μίσθωση και την εξ’ολοκλήρου διαχείρισή του (είσπραξη ενοικίων, νομική και ασφαλιστική κάλυψη, επίβλεψη και συντήρηση).