Κόστος κατοικιών & Οικοδομική άδεια

Κόστος κατοικιών & Οικοδομική άδεια

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας το τελικό κόστος ανέρχεται στα 115€/m2. Συμπεριλαμβάνει το κόστος των μελετών, το κόστος των επιβλέψεων, το κόστος εκπόνησης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) και όλα τα έξοδα-εισφορές (ΦΠΑ, φόροι, ταμεία κτλ.) που θα απαιτηθούν μέχρι το τέλος. Τα υπόγεια και οι ημι υπαίθριοι χώροι συμμετέχουν στο κόστος με το 1/3 της επιφανείας τους περίπου και επιβαρύνουν την παραπάνω τιμή. Διαθέτουμε αρκετά μεγάλη εμπειρία στην έκδοση των οικοδομικών αδειών (άνω των 20 ετών). Η βαθιά γνώση του Γ.Ο.Κ και η γνώση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών, μας έχουν καταξιώσει, τόσο μεταξύ συναδέλφων όσο και στους πελάτες μας.

Δυστυχώς το κόστος έκδοσης της οικοδομικής αδείας δεν είναι πια φθηνή υπόθεση. Κι αυτό γιατί ο όγκος των μελετών που απαιτείται να εκπονηθούν από κάθε τεχνικό γραφείο είναι πολύ μεγάλος. Δείτε τον όγκο και την λεπτομέρεια των σχεδίων που απαιτούνται για ένα απλό διώροφο κτίριο ως παράδειγμα παρακάτω :

Αρχιτεκτονικά Σχέδια

 • Τοπογραφικό
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κατόψεις
 • Τομές
 • Όψεις (μπρος – πίσω)
 • Όψεις (δεξιά – αριστερά)

Στατικά σχέδια

 • Σχέδια Ξυλότυπων
 • Τεύχος στατικών υπολογισμών

Μηχανολογικά σχέδια

 • ΚΕΝΑΚ (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Μελέτη Ύδρευσης
 • Μελέτη Αποχέτευσης
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 • Τεύχος μελέτης θερμομόνωσης
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικών
 • Μελέτη Κλιματισμού
 • Μελέτη Θέρμανσης
 • Μελέτη Ανυψωτικών (εφόσον απαιτούνται)
 • Μελέτη Φυσικού Αερίου (εφόσον απαιτείται)

Εγκρίσεις

 • Αρχαιολογία
 • Βεβαίωση ασφαλτόστρωσης από Δήμο
 • Βεβαίωση κοπής δέντρων (εφόσον υπάρχουν)
 • Έγκριση αεροπορίας
 • Βεβαίωση αρίθμησης οδού από Δήμο
 • Εγκρίσεις ΔΕΗ (εφόσον απαιτούνται)
 • Έγκριση Εταιρείας Αερίου (εφόσον απαιτείται)
 • Έγκριση συμβουλίου αρχιτεκτονικής